Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Grudziądz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to nowoczesny sposób na ogrzewanie budynku w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na właściwym dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Inowrocławia. Błędne podejście to złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie dla domów już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. węgla na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają wielkość instalacji na podstawie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. węgla zużytego na potrzeby ogrzewania zależy przede wszystkim od sezonu grzewczego. Ostatnie sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i oceniając zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z pewnym zapasem. Uwzględniając sprawność spalania, można wiarygodnie wyznaczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne przesyłana jest do sieci operatora. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by prąd z paneli fotowoltaicznych gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do zasobnika wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.