Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Określenie Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze niedawno instalacje fotowoltaiczne były całkowicie nieopłacalne dla konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Sam koszt zakupy oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia oddanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Ważne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Właśnie dlatego tak ważme jest umiejętne dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest zamiana liczników na dwukierunkowe

Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub planowanego). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli z łatwością zużyć wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu część energii oddanej do sieci musimy się zatroszczyć, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wielkość potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszta,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.