Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie domu w elektryczne urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikizużyć na przykład na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może sięgnąć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, lub trzykrotnie za duża.

Przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także wykorzystać na:

– ogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na energię elektryczną dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w podanym przykładzie lub rozdzielić tą nadwyżkę na potrzeby dogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– innym rozwiązaniem jest zamontowanie klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w okresie upałów schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując piec elektryczny do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzanie pomieszczeń domu w okresach wiosny oraz jesiennych.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w domu mamy założone wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzania budynku opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon.