Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub planowanego). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli z łatwością zużyć wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu część energii oddanej do sieci musimy się zatroszczyć, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor energii.

Istnieje uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wielkość potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszta,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.

Fotowoltaika – nadwyżka

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i niestety ma problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument może tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o kilka lat. Może to doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Głównym powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest kupienie instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do zapotrzebowania na energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome oszukiwanie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania “na zapas”,
– nowe urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia typu LED.